Srđan Glišović

profesor Fakulteta zaštite na radu Univerziteta u Nišu

Prof. dr Srđan Glišović je diplomirani inženjer mašinstva, doktorirao je u Centru za interdisciplinarne studije inženjerstva zaštite životne sredine Univerziteta u Novom Sadu. U zvanju redovnog profesora, predaje na Univerzitetu u Nišu, na Fakultetu zaštite na radu, gde od 2021. obavlja dužnost dekana. Istraživačka interesovanja profesora Glišovića obuhvataju industrijsku ekologiju, održivo projektovanje, eko-dizajn, upravljanje kvalitetom životne sredine i cirkularnu ekonomiju. Autor je, ili koautor, dva univerzitetska udžbenika, naučne monografije „Održivo projektovanje i životna sredina“ i preko 90 naučnih radova objavljenih u recenziranim časopisima. Takođe je autor poglavlja o uticaju nanotehnologija na životnu sredinu knjige „Analiza životnog ciklusa nanočestica: procena rizika i održivost“ u izdanju DEStech Publications, PA, SAD. Član je Nacionalnog saveta za klimatske promene i član je Radne grupe za izradu Strategije zaštite životne sredine Srbije, sekcija Cirkularna ekonomija.

Splet 2023 Sesija:

Zelene, održive tehnologije i inovacije

i
Zašto su važne zelene tehnologije? Živimo u svetu koji se konstantno razvija, a „zelene“, održive tehnologije su sredstva kojima se pojedinci, kompanije i vlade širom sveta koriste u savladavanju brojnih ekoloških problema kao što su zagađenje vode, vazduha i tla, prekomerna eksploatacija prirodnih resursa i klimatske promene. Pored toga, zelene tehnologije donose sa sobom brojne prednosti za startap ekosistem u Srbiji. One podstiču multidisciplinarnost i interakciju između različitih sektora, uključujući nauku, tehnologiju, inženjering i preduzetništvo. Ova interdisciplinarna saradnja otvara vrata za inovativna rešenja koja kombinuju tehnologiju, ekologiju i društvenu odgovornost. Upravo će one biti tema ovog panela, a polazna osnova diskusije biće istoimeni vodič, kreiran kroz saradnju projekta Preduzmi ideju, Fakulteta zaštite na radu u Nišu i Naučno-tehnološkog parka Niš.
10. oktobar| MTS Dvorana Beograd | Sala 2

Nazad na stranu Govornici

Ostali govornici
Milan Marinković partner u WM Equity Partners
Nemanja Petrović COO u Moonstruck-u
Luka Prišunjak Business Designer u ICT Hub-u
Kristina Janković Obućina izvršna menadžerka u SGA-u
Roberto Poletto direktor prodaje i marketinga u Coming – Computer Engineering-u
Đorđe Vukotić direktor prodaje i operacija u Joberty-u
Svetislav Kostić vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Mihail Dudaš sportski direktor Atletskog saveza Srbije
Nenad Paunović direktor tima za IT i preduzetništvo u Kabinetu predsednika Vlade Srbije
Gordan Todorović pravni savetik u IMlaw-u
Andrew Nguyen global Section Lead, Medical Informatics at Roche
Predrag Peđa Rajković Agile & Product Coach, Agile Serbia
Miloš Matić Founding Partner Omorika Ventures
Dejan Ranđić osnivač i predsednik upravnog odbora ICT Hub-a
Šemsudin Plojović projektni menadžer u Centru NIT i redovni profesor na Visokoj školi za informacione tehnologije – ITS u Beogradu
Miloš Erić menadžer za digitalna rešenja, startape i inovacije za jugoistočnu Evropu, menadžer u PwC Srbija
Đuro Stojanović suosnivač i CEO u kompaniji Uhura Solutions
Strahinja Vukoičić CEO u Moonstruck-u
Mladen Rakonjac izvršni direktor Infinuma Crna Gora
Ana Vukadinović docent na Fakultetu zaštite na radu Univerziteta u Nišu
Aleksandar Zobec menadžer Inovacija u F6S i konsultant za finansiranje
Mlađan Stojanović program menadžer, Fond za inovacionu delatnost
Jovana Rakićević asistent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Ljuba Ivanović menadžer projektnih aktivnosti Inicijative Digitalna Srbija
Nebojša Simić Co-Head u ExpertHub-u
Vuk Lau Venture Partner Silicon Gardens Fund-a i član izvršnog odbora Startup and Scaleup asocijacije pri Privrednoj komori Slovenije
Ivaylo Simov suosnivač i vodeći partner Eleven-a
Marija Desivojević Cvetković potpredsednica za strategiju i razvoj u Delta Holdingu
Vitomir Jevremović osnivač I izvršni direktor ALL.ART
Žarko Milošević CTO u kompaniji Informal Systems
Christoph Berndt partner u KP Advisory-u
Ljubica Vojinović lider tima za razvoj ICT rešenja A1 Srbija
Sandra Iđoški suosnivač u Collabwriting-u
Glorija Martinović menadžerka Superklastera Odličan 3
Nicolas Rabrenović suosnivač i CTO kompanije Edda
Zoran Vasiljev partner i predsednik, Americas & APAC, Vega IT
Vladimir Trkulja savetnik za blokčejn i inovacije
Sandra Nešić konsultantkinja za inovacije
Milica Jovanović docent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Vukota Eraković Senior IT menadžer u Bosch Digital-u
Srđan Vukmirović redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
Nenad Jovanovski projektni menadžer u SGA- u (Serbian Games Association)
Nataša Krstić redovna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum na studijskom programu "Digitalni marketing"
Miljan Tekić suosnivač i COO Tenderly-ja
Ana Miličević koordinator Istraživačko-razvojnog centra Fakulteta organizacionih nauka
Arjan Ymeri izvršni direktor Inovacionog centra OFICINA
Jair Halevi startap & VC lead u Miro-u i Head of Culture u kompaniji Pygma
Milena Milić koordinator programa u Tenderly-ju
Đurđa Đukić vođa tima za inovacioni konsalting u ICT Hub-u
Nana Radenković suosnivač i menadžerka edukacije u Novoj Iskri
Uroš Sikimić šef sektora za razvoj poslovanja u 3Lateral-u
Nir Koren osnivač i direktor kompanije Buildinn
Darko Ivanović izvršni direktor startup inkubatora Digital Den
Luka Prelević Heritage Holdings - Managing Director
Ilija Rilaković advokat u WALK Advokati
Sava Pavlović student Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i suosnivač i direktor Farmit-a
Nevena Janković Borozan koordinator Raising Starts programa podrške early-stage startapima u NTP Beograd
Marija Janjušević menadžerka za marketing i komunikacije projekta Preduzmi ideju
Jovan Milovanović osnivač Finspot-a
Milan Žikić startap entuzijasta i suosnivač The Walnut Fund-a
Miloš Praštalo ekspert za poresko savetovanje u oblasti poreskih olakšica u istraživačko-razvojnim deltnostima i kripto valutama
Srđan Grbić softverski inženjer u tehnološko-medicinskom startupu Heally LLC
Dragan Tomić potpredsednik za inženjering u kompaniji Databricks
Teodora Vukašinović projektna menadžerka Superklastera Odličan3
Ana Pegan osnivač Serbian Product Community
Goran Stevanović partner u South Central Ventures
Emilija Vuković suosnivač kompanije Agile Dynamics Tech
Mirko Pešić v.d. direktora Naučno tehnološkog parka Čačak
Luka Trikić suosnivač i menadžer za razvoj proizvoda @ Connect The Dots
Marko Grujić suosnivač i glavni tehnički direktor u Neuroblast-u
Ana Hadžić projektna menadžerka u Impulsu, regionalnom inovacionom startap centru iz Gornjeg Milanovca
Ivan Ralić suosnivač u Collabwriting-u
Srividya Kalyanaraman novinar i istraživač
Alema Pelešić suosnivač Elevate.ba
Ivana Kappenmann partner i CFO u Vega IT-u
Davor Sakač izvršni direktor TS Ventures fonda
Đorđe Filipović osnivač i direktor kompanije 30Hills
Slobodan Zebić Rukovodilac tima za pristup izvorima finansiranja projekta Srbija Inovira / WM Equity Partners
Filip Ilić startap Community Developer u ICT Hub-u
Iva Marković advokat u IMlaw-u
Milan Ličina kreativni direktor kompanije Vidra i kreativni tehnolog studija G12
Milan Protić vanredni profesor Fakulteta zaštite na radu Univerziteta u Nišu
Goran Stojanović redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
Snežana Đaković legal officer u Vega IT-u
Mikica Ivošević suosnivač kompanije Abstract
Dora Lality suosnivač i glavna pravna zastupnica kompanije Material Exchange
Kosta Andrić izvršni direktor ICT Hub-a
Marko Ljubenović savetnik za razvoj zajednice u Naučno-tehnološkom parku Niš
Raimondo Pili Open Innovation Corporate Partnerships and Investor Relations
Marija Ilić ekspert i savetnica u industriji video igara
Sasha Cioringa generalni direktor kompanije Continental Automotive Serbia
Emilija Živković projektna menadžerka Superklastera Odličan3
Neda Trifunović menadžerka za startap ekosistem Inicijative Digitalna Srbija
Léonard Delannoi CFO i COO u Tyllo-u
Rada Đurović Vassena business developer i konsultant
Nebojša Bjelotomić izvršni direktor Inicijative Digitalna Srbija i direktor projekta „Preduzmi ideju"
Nevenka Rangelov direktorka za razvoj preduzetništva kompanije Startit
Vladimir Lelićanin CTO u AF Labs-u i šef katedre za Web na SAE Institutu
Lazar Jovanović direktor WebMind-a
Branko Milutinović suosnivač i CEO Nordeus-a
Darko Marjanović osnivač i generalni direktor u kompaniji Things Solver
Marija Grujić suosnivač i izvršna direktorka u Neuroblast-u
Jelena Đurović menadžer za razvoj partnerstava u kompaniji Payoneer
Sofija Nikolić HR i edukator u 30Hills-u
Vladimir Radovanović pomoćnik ministra sektora za inovacije, transfer tehnologije i tehnološki razvoj
Milan Banić vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu
Peđa Predin GP u Fifth Quarter Ventures
Saša Popović suosnivač i CEO u Vega IT-u
Leonard Eldić osnivač SaaStanak
Olivier Tilleuil osnivač EyeSee-a
Nina Nikolić suosnivač startup Macedonia i menadžer programa u SwissEp
Đurđina Caković koordinator za marketing i komunikacije projekta Preduzmi ideju
Ognjen Pejović Senior Software Manager u Bosch Digital-u, odgovoran za Bosch Digital location
Andrei Popov direktor grupe za tehnologiju u kompaniji Paysend Group (UK), generalni direktor Paysend Technology Centra u Srbiji
Aleksandra Popović direktor projekta „Srbija Inovira"
Blanka Šupe savetnica za startapove i osnivačica Haos Community Space-a
Marko Janković predsednik Komisije za hartije od vrednosti i član Komisije za javni nazdor nad obavljanjem revizije
Nebojša Šabović suosnivač i CTO u Fuller Vision-u
Ivan Bjelajac serijski tehnološki preduzetnik i tvorac inovativnih rešenja, potpredsednik za poslovni razvoj u kompaniji Tenderly
Miloš Pajić redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu