Srđan Glišović

profesor Fakulteta zaštite na radu Univerziteta u Nišu

Prof. dr Srđan Glišović je diplomirani inženjer mašinstva, doktorirao je u Centru za interdisciplinarne studije inženjerstva zaštite životne sredine Univerziteta u Novom Sadu. U zvanju redovnog profesora, predaje na Univerzitetu u Nišu, na Fakultetu zaštite na radu, gde od 2021. obavlja dužnost dekana. Istraživačka interesovanja profesora Glišovića obuhvataju industrijsku ekologiju, održivo projektovanje, eko-dizajn, upravljanje kvalitetom životne sredine i cirkularnu ekonomiju. Autor je, ili koautor, dva univerzitetska udžbenika, naučne monografije „Održivo projektovanje i životna sredina“ i preko 90 naučnih radova objavljenih u recenziranim časopisima. Takođe je autor poglavlja o uticaju nanotehnologija na životnu sredinu knjige „Analiza životnog ciklusa nanočestica: procena rizika i održivost“ u izdanju DEStech Publications, PA, SAD. Član je Nacionalnog saveta za klimatske promene i član je Radne grupe za izradu Strategije zaštite životne sredine Srbije, sekcija Cirkularna ekonomija.

Splet 2023 Sesija:

Zelene, održive tehnologije i inovacije

i
Zašto su važne zelene tehnologije? Živimo u svetu koji se konstantno razvija, a „zelene“, održive tehnologije su sredstva kojima se pojedinci, kompanije i vlade širom sveta koriste u savladavanju brojnih ekoloških problema kao što su zagađenje vode, vazduha i tla, prekomerna eksploatacija prirodnih resursa i klimatske promene. Pored toga, zelene tehnologije donose sa sobom brojne prednosti za startap ekosistem u Srbiji. One podstiču multidisciplinarnost i interakciju između različitih sektora, uključujući nauku, tehnologiju, inženjering i preduzetništvo. Ova interdisciplinarna saradnja otvara vrata za inovativna rešenja koja kombinuju tehnologiju, ekologiju i društvenu odgovornost. Upravo će one biti tema ovog panela, a polazna osnova diskusije biće istoimeni vodič, kreiran kroz saradnju projekta Preduzmi ideju, Fakulteta zaštite na radu u Nišu i Naučno-tehnološkog parka Niš.
10. oktobar| MTS Dvorana Beograd | Sala 2

Nazad na stranu Govornici

Ostali govornici
Goran Stevanović partner u South Central Ventures
Miloš Pajić redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Milan Žikić startap entuzijasta i suosnivač The Walnut Fund-a
Nemanja Petrović COO u Moonstruck-u
Marko Ljubenović savetnik za razvoj zajednice u Naučno-tehnološkom parku Niš
Vladimir Lelićanin CTO u AF Labs-u i šef katedre za Web na SAE Institutu
Vukota Eraković Senior IT menadžer u Bosch Digital-u
Jelena Đurović menadžer za razvoj partnerstava u kompaniji Payoneer
Srđan Grbić softverski inženjer u tehnološko-medicinskom startupu Heally LLC
Milan Banić vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu
Slobodan Zebić Rukovodilac tima za pristup izvorima finansiranja projekta Srbija Inovira / WM Equity Partners
Jovana Rakićević asistent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Andrei Popov direktor grupe za tehnologiju u kompaniji Paysend Group (UK), generalni direktor Paysend Technology Centra u Srbiji
Žarko Milošević CTO u kompaniji Informal Systems
Uroš Sikimić šef sektora za razvoj poslovanja u 3Lateral-u
Peđa Predin GP u Fifth Quarter Ventures
Đorđe Filipović osnivač i direktor kompanije 30Hills
Nana Radenković suosnivač i menadžerka edukacije u Novoj Iskri
Đorđe Vukotić direktor prodaje i operacija u Joberty-u
Sasha Cioringa generalni direktor kompanije Continental Automotive Serbia
Léonard Delannoi CFO i COO u Tyllo-u
Mladen Rakonjac izvršni direktor Infinuma Crna Gora
Srđan Vukmirović redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
Ana Vukadinović docent na Fakultetu zaštite na radu Univerziteta u Nišu
Filip Ilić startap Community Developer u ICT Hub-u
Iva Marković advokat u IMlaw-u
Arjan Ymeri izvršni direktor Inovacionog centra OFICINA
Davor Sakač izvršni direktor TS Ventures fonda
Jair Halevi startap & VC lead u Miro-u i Head of Culture u kompaniji Pygma
Srividya Kalyanaraman novinar i istraživač
Kristina Janković Obućina izvršna menadžerka u SGA-u
Sava Pavlović student Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i suosnivač i direktor Farmit-a
Blanka Šupe savetnica za startapove i osnivačica Haos Community Space-a
Sofija Nikolić HR i edukator u 30Hills-u
Teodora Vukašinović projektni menadžer Superklastera Odličan3
Marko Grujić suosnivač i glavni tehnički direktor u Neuroblast-u
Milica Jovanović docent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Ana Hadžić projektni menadžer u Impulsu, regionalnom inovacionom startap centru iz Gornjeg Milanovca
Branko Milutinović suosnivač i CEO Nordeus-a
Sandra Iđoški suosnivač u Collabwriting-u
Đurđa Đukić vođa tima za inovacioni konsalting u ICT Hub-u
Ivana Kappenmann partner i CFO u Vega IT-u
Dora Lality suosnivač i glavni pravni zastupnik kompanije Material Exchange
Alema Pelešić suosnivač Elevate.ba
Rada Đurović Vassena business developer i konsultant
Saša Popović suosnivač i CEO u Vega IT-u
Glorija Martinović menadžer Superklastera Odličan 3
Nevena Janković Borozan koordinator Raising Starts programa podrške early-stage startapima u NTP Beograd
Miloš Matić Founding Partner Omorika Ventures
Gordan Todorović pravni savetik u IMlaw-u
Ljuba Ivanović menadžer projektnih aktivnosti Inicijative Digitalna Srbija
Nebojša Bjelotomić izvršni direktor Inicijative Digitalna Srbija i direktor projekta „Preduzmi ideju"
Strahinja Vukoičić CEO u Moonstruck-u
Mihail Dudaš sportski direktor Atletskog saveza Srbije
Nicolas Rabrenović suosnivač i CTO kompanije Edda
Emilija Živković projektni menadžer Superklastera Odličan3
Mikica Ivošević suosnivač kompanije Abstract
Jovan Milovanović osnivač Finspot-a
Luka Prišunjak Business Designer u ICT Hub-u
Nevenka Rangelov direktorka za razvoj preduzetništva kompanije Startit
Milan Marinković partner u WM Equity Partners
Ivan Ralić suosnivač u Collabwriting-u
Darko Ivanović izvršni direktor startup inkubatora Digital Den
Predrag Peđa Rajković sertifikovani Advanced Scrum Product Owner
Aleksandra Popović direktor projekta „Srbija Inovira"
Mirko Pešić v.d. direktora Naučno tehnološkog parka Čačak
Ivaylo Simov suosnivač i vodeći partner Eleven-a
Marija Grujić suosnivač i izvršni direktor u Neuroblast-u
Sandra Nešić konsultantkinja za inovacije
Svetislav Kostić vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Aleksandar Zobec menadžer Inovacija u F6S i konsultant za finansiranje
Ljubica Vojinović lider tima za razvoj ICT rešenja A1 Srbija
Goran Stojanović redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
Zoran Vasiljev partner i predsednik Vega IT
Miljan Tekić suosnivač i COO Tenderly-ja
Vladimir Trkulja savetnik za blokčejn i inovacije
Marko Janković predsednik Komisije za hartije od vrednosti i član Komisije za javni nazdor nad obavljanjem revizije
Snežana Đaković legal officer u Vega IT-u
Nebojša Šabović suosnivač i CTO u Fuller Vision-u
Kosta Andrić izvršni direktor ICT Hub-a
Marija Janjušević menadžerka za marketing i komunikacije projekta Preduzmi ideju
Emilija Vuković suosnivač kompanije Agile Dynamics Tech
Milena Milić koordinator programa u Tenderly-ju
Vladimir Radovanović pomoćnik ministra sektora za inovacije, transfer tehnologije i tehnološki razvoj
Ana Miličević koordinator Istraživačko-razvojnog centra Fakulteta organizacionih nauka
Šemsudin Plojović projektni menadžer u Centru NIT i redovni profesor na Visokoj školi za informacione tehnologije – ITS u Beogradu
Christoph Berndt partner u KP Advisory-u
Neda Trifunović menadžer za startap ekosistem Inicijative Digitalna Srbija
Oliver Tilleuil osnivač EyeSee-a
Nina Nikolić suosnivač startup Macedonia i menadžer programa u SwissEp
Miloš Praštalo ekspert za poresko savetovanje u oblasti poreskih olakšica u istraživačko-razvojnim deltnostima i kripto valutama
Andrew Nguyen global Section Lead, Medical Informatics at Roche
Milan Protić vanredni profesor Fakulteta zaštite na radu Univerziteta u Nišu
Đurđina Caković koordinator za marketing i komunikacije projekta Preduzmi ideju
Vuk Lau Venture Partner Silicon Gardens Fund-a i član izvršnog odbora Startup and Scaleup asocijacije pri Privrednoj komori Slovenije
Ilija Rilaković advokat u WALK Advokati
Nataša Krstić redovna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum na studijskom programu "Digitalni marketing"
Marija Ilić ekspert i savetnica u industriji video igara
Ognjen Pejović Senior Software Manager u Bosch Digital-u, odgovoran za Bosch Digital location
Vitomir Jevremović osnivač I izvršni direktor ALL.ART
Luka Trikić suosnivač i menadžer za razvoj proizvoda @ Connect The Dots
Đuro Stojanović suosnivač i CEO u kompaniji Uhura Solutions
Mlađan Stojanović program menadžer, Fond za inovacionu delatnost