Prijava

Slanjem ove prijave saglasan/na sam sa opštom politikom privatnosti SPLET Tech konferencije i da me organizatori mogu kontaktirati povodom učešća na konferenciji.